Visie

Het onmogelijke mogelijk maken. Durven om buiten de bekende kaders te treden.

Onder het motto “Kansen grijpen, samen doen“.

Ik vind het tot stand brengen van verbinding tussen mens, organisatie en omgeving inspirerend. Op die manier komen we in beweging. Inspiratie als bron voor verandering. Het zien van samenhang en het ontdekken van verschillende mogelijkheden. Leren door doen. Proces.

Onderliggend doel is de professionalisering van de dienstverlening van medewerkers aan klanten.

De kern van mijn werk is te vatten in:

  • het aanspreken op het nemen van verantwoordelijkheid
  • afspraak is afspraak
  • vertrouwen en het creëren van openheid
  • integriteit
  • samenwerking
  • humor