Referenties

Annette van ‘t Sant

directeur/bestuurder MEE Amstel en Zaan

Meta is de afgelopen jaren in twee regio’s werkzaam geweest als interim-manager.
Ik kan zeggen dat Meta een betrokken, vakinhoudelijk goed onderlegde interimmer is die met de nodige humor medewerkers tot veranderingen weet te motiveren.
Ze is een interim-manager die kwaliteit en zakelijkheid, analyse en gevoel, overzicht houden en nabij zijn op een mooie manier weet te combineren

www.meeaz.nl

 

Madeleine Witmaar

directeur Combiwel, voorheen Kansweb/Kindweb

Meta heeft verschillende opdrachten vervuld. Als interim-manager Kinderopvang, als coach van leidinggevenden en een adviesopdracht voor de Raad van Bestuur over de inrichting van de organisatie van de gefuseerde kinderopvang Kindweb en Combiwel.
In al deze opdrachten laat Meta een doortastende aanpak zien, waarbij obstakels niet uit de weg worden gegaan. Ze stemt de grenzen van de opdracht goed af. Haar werkwijze is gericht op empowerment van medewerkers.

www.combiwel.nl

 

Jacqueline Dingemanse

regiomanager MEE Amstel en Zaan

Meta is gevraagd om voor het MT een advies te schrijven over de cli├źntondersteuning binnen de GGZ. De vraag of MEE Amstel en Zaan op grond van haar ervaring en expertise een rol kan spelen in cli├źntondersteuning aan deze doelgroep. Als portefeuillehouder GGZ heb ik veel met Meta samen gewerkt.
Het is een feestje om met Meta samen te werken. Naast resultaatgerichtheid en zakelijkheid geeft ze ook de persoonlijke kant van samenwerking de ruimte. Deze combinatie verhoogt het werkplezier en het resultaat.

www.meeaz.nl