Verdieping, voortbouwen en verbinding

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Voor medewerkers soms teveel beweging en verandering. Het risico is dat medewerkers de draad kwijt raken en niet meer weten waar ze aan toe zijn. Niet meer weten welke koers de organisatie vaart. De samenhang gaat verloren.

Als interim-manager vind ik het belangrijk dat de kaders duidelijk zijn. Een uitdaging om strategische speerpunten te vertalen in concrete doelen. Ik vind het belangrijk om die vertaling te maken samen met het team, de professionals. Wat is het resultaat dat we als team willen neerzetten en hoe kunnen we dat binnen de gestelde kaders behalen. Medewerkers aanspreken op het nemen van verantwoordelijkheid. Op die manier heb ik voor een organisatie koersdagen georganiseerd en hier een cyclisch proces van gemaakt: plan, do, check, act.

resultaat

  • Jaarplan met haalbare doelen en tijdspad
  • Evaluatie en het vieren van successen
  • Lijnen naar de toekomst
  • Medewerkers nemen en delen verantwoordelijkheid