Strategie bepalen in het maatschappelijke krachtenveld

Marktwerking binnen Zorg en Welzijn maakt dat organisaties niet alleen samenwerkingspartners zijn, maar ook concurrenten. Profilering en positionering zijn van wezenlijk belang voor het voortbestaan van een organisatie. Wat zijn de kerntaken en hoe kunnen die op een goede manier vermarkt worden. Hoe worden doelgroepen bereikt en nieuwe kansen gegrepen.

In dit kader heb ik een adviesopdracht uitgevoerd over de cli├źntondersteuning binnen de GGZ. Door met een groot aantal GGZ- organisaties te praten heb ik inzicht verschaft in de wijze waarop de cli├źntondersteuning is georganiseerd. Wat zijn de lacunes en wie kan op basis van ervaring en expertise hierin een rol spelen. Deze bevindingen heb ik verwerkt in een advies met aanbevelingen. Kern van het advies: vanuit samenwerking met organisaties binnen de GGZ nieuwe mogelijkheden ontwikkelen en de klant als uitgangspunt nemen. Kansen grijpen, samen doen.

resultaat

  • Het managementteam heeft het advies en de aanbevelingen overgenomen