Ondernemen is leuk

Ondernemerschap en innovatie zijn termen die niet meer weg te denken zijn binnen Zorg en Welzijn. Aanbestedingen, outputfinanciering en inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. Het vraagt van een organisatie om kansen te zien en te benutten. Enthousiasme en lef zijn nodig om als organisatie continue in beweging te zijn. Bewustwording van de mogelijkheden en de beperkingen.

Als interim-manager binnen een organisatie voor Maatschappelijke Dienstverlening was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het School Maatschappelijke Werk. Dit vroeg van maatschappelijk werkers om een draai te geven aan hun kijk op het werk. Er werden andere diensten gevraagd en daarmee een andere werkhouding. Het was opeens geen vanzelfsprekendheid meer dat een organisatie gefinancierd wordt voor het werk dat zij doet.

Als organisatie moet je in staat zijn om je te profileren en te positioneren. Het opbouwen en gebruik maken van een netwerk is daarbij noodzakelijk. Het is fantastisch te zien dat medewerkers meegaan in het enthousiasme om nieuwe dingen te ontwikkelen.

resultaat

  • School Maatschappelijk werk als product ontwikkeld en vastgelegd in een Handboek SMW.
  • School Maatschappelijk Werk als product binnengehaald en gerealiseerd op alle scholen in het werkgebied van de organisatie.
  • Het School Maatschappelijk Werk is overdraagbaar gemaakt en ingebed in de organisatie.