Kwaliteitsbeleid verankeren in de organisatie

Het invoeren van een kwaliteitssysteem en het verkrijgen van een keurmerk is tegenwoordig een vereiste voor organisaties binnen Zorg en Welzijn. Medewerkers zijn hier vaak sceptisch over en twijfelen aan de meerwaarde voor zichzelf en de klant. Te vaak blijft een kwaliteitssysteem een papieren document. Het gaat niet om het invoeren van een rigide systeem, maar om te laten zien wat je doet en hoe. De kunst om medewerkers op zo’n manier verantwoording van hun werk te laten afleggen, dat ze trots zijn op wat ze doen.

Bij één van mijn opdrachten was ik verantwoordelijk voor de implementatie van het kwaliteitsysteem HKZ. Allereerst heb ik duidelijk gemaakt dat werken aan kwaliteit niet vrijblijvend is. Het draait bij kwaliteit om dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Wat we doen is vastgelegd in processen en procedures, maar uiteindelijk gaat het erom hoe hier in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven. Kwaliteit moet niet verworden tot een rigide systeem. De zin en onzin van kwaliteitsbeleid heb ik bespreekbaar gemaakt. Ook heb ik met medewerkers gesprekken gevoerd en dossiers gecontroleerd om op die manier verbeterpunten vast te stellen. Het was mooi om te zien dat angst voor controle plaats ging maken voor trots. Het werk dat we doen, doet er toe. Medewerkers die hun professionele verantwoordelijkheid willen nemen.

resultaat

  • Kwaliteitskaart ingevoerd; plan, do, check, act
  • Medewerkers “klaar” voor certificering
  • Medewerkers zien meerwaarde m.b.t. transparant werken en overdraagbaarheid