Diversiteit, de kracht van verschillen

Diversiteitbeleid gaat uit van een positieve benadering van de verschillen tussen medewerkers. Het gaat hierbij om de meerwaarde van individuele verschillen die gebaseerd zijn op geslacht, culturele achtergrond of handicap (drieslag). Het benutten van deze verschillen is een strategische keuze. Het biedt mogelijkheden voor het bereiken van nieuwe klantgroepen (marketing) en voor het versterken van de dienstverlening (kwaliteit en innovatie).

Voor een organisatie heb ik hierover een notitie geschreven en m.n. de culturele diversiteit uitgewerkt. Diversiteit is het gebruik maken van (cultuur) verschillen. Het vergroot ons inzicht in “anders” zijn en wat dit betekent voor de samenwerking en dienstverlening. Diversiteit maakt een organisatie tot een aantrekkelijke werkgever voor mensen met verschillende culturele achtergronden. Het is een meerwaarde in de werving van personeel op een krappe arbeidsmarkt. Een open organisatie, van alle markten thuis.

Diversiteit leidt tot het stappen over de eigen grenzen. Blinde vlekken worden kleiner. We zijn ons bewuster van ons handelen en onze beperkingen. Dit is een toegevoegde waarde.

resultaat

  • Diversiteit maakt deel uit van het werving- en selectiebeleid
  • De notitie diversiteit wordt verwerkt in het strategisch meerjarenplan