Aanpak

De aanpak van Meta Management en Coaching is planmatig en doelgericht. Meta Management en Coaching staat voor heldere afspraken met de opdrachtgever.

  1. opdrachtformulering, offerte en opdrachtbevestiging
  2. vertaling opdracht in een goedgekeurd plan van aanpak
  3. uitvoering en evaluatiemomenten
  4. inbedding, overdracht en eindevaluatie