Belegen bestuurders en belangenbehartiging 2.0

Als nieuwbakken commissie togen we vol verwachting naar onze eerste Algemene Ledenvergadering. Bij het betreden van het zaaltje sloeg de schrik ons om het lijf.

Als bewonerscommissie zijn we aangesloten bij de huurdersvereniging van de woningcorporatie. Als nieuwbakken commissie togen we vol verwachting naar onze eerste Algemene Ledenvergadering. Vol verwachting en aan de andere kant ook met de nodige scepsis. Wij, bewoners, hadden tot nu toe weinig gemerkt van belangenbehartiging door het bestuur van onze huurdersvereniging.

<a href="http://www.flickr.com/photos/jb2point0/5099661516/" title="Entreprise 2.0 by jb2.0

Entreprise 2.0 by jb2.0

Algemene Ledenvergadering
Bij het betreden van het zaaltje sloeg de schrik ons om het lijf. Stoelen keurig in het gelid en voor in de zaal een tafel waarachter het bestuur had plaatsgenomen. Vier belegen heren en één van het type  actievoerder oude stijl. In de zaal zaten een dertig bewoners, afgevaardigden van ongeveer 15 bewonerscommissies. In percentages omgerekend 6% van het aantal aangesloten commissies. De term belegen was ook grotendeels van toepassing op de aanwezigen; voor 98% de categorie 50+. Daar is op zich niets mis mee, maar tekent wel het gemis aan een frisse blik op het wonen anno 2013.

Wat doen we hier?
De vergadering volgde punt voor punt de agenda. Keurig met notulist. Kabbelend, weinig concreet en met toenemende irritaties bij de aanwezigen. Waarvoor zitten we hier eigenlijk?
-        Verbazing over een begroting waarin 10% is begroot voor bewonerscommissies.
-        Gepraat over een nieuwe website, zonder een duidelijke visie op het gebruik van social media en inzicht in de behoefte van bewoners en haar commissies.
-        Kritische opmerkingen van de aanwezigen over de werkwijze van het bestuur, waarbij duidelijk wordt dat er ontevredenheid heerst over de contacten met de corporatie en zich niet gehoord voelen.

Uit de nieuwsbrief van de huurdersvereniging
De opkomst bij de laatste ledenvergadering was zeer groot. Het werd een avond met levendige discussies en op sommige punten ook opbouwende kritiek richting het bestuur. De leden verwachten duidelijk een meer strijdbare houding richting de corporatie en deden hiervoor een aantal suggesties. Voor het bestuur genoeg stof om in het nieuwe jaar mee aan de slag te gaan.”
Genoeg stof om aan de slag te gaan. Hoe dan? En dan te bedenken dat het bestuur bestaat uit mannen die volgens eigen zeggen brede ervaring hebben op het gebied van communicatie, organisatieadvies, management consultancy en bestuursfuncties.

Ingehaald door de tijd
Het beeld dat bij mij werd opgeroepen was dat van goedwillende mensen die zich opeens realiseren dat ze een slag moeten maken om de huidige ontwikkelingen bij te kunnen benen. Om te landen in een tijd, waarin ontwikkelingen in corporatieland zich in snel tempo opvolgen. Waarin social media je inhalen waar je bij staat. Een tijd waarin we snel kennis en informatie willen delen. Een tijd waar we op een andere manier actie willen en kunnen voeren.
Jaren doe je het werk naar tevredenheid en dan merk je dat je achterban iets anders verwacht. Dat bewoners niet begrijpen waar de huurdersvereniging voor staat en zich afvragen welke rol wordt gespeeld in de onderhandelingen met de corporatie. Dat bewoners mondig zijn en de huurdersvereniging minder nodig hebben om een doel te bereiken.

Brief aan bestuur
We hebben kritiek. We denken dat het anders kan. Dan moet je ook je stem laten horen. Als bewonerscommissie hebben we daarom een brief geschreven. Citaat:
Naast zaken als onderhoud en overlast zijn er onderwerpen als huurverhoging, scheef wonen, verkoopbeleid, duurzaamheid en overheidsbeleid die op bestuursniveau besproken moeten worden. Daarom zijn we verwachtingsvol naar de ledenvergadering getogen. We waren eerlijk gezegd teleurgesteld over onze eerste bijeenkomst. Een matige opkomst en nauwelijks aandacht voor onderwerpen die corporaties keihard raken. Door de statische setting van de avond was er bovendien weinig ruimte voor een volwassen dialoog. Het meest onbevredigend was voor ons dat de vraag ‘Waar staat de huurdersvereniging voor?’, onbeantwoord bleef. Hiermee bedoelen we: waarover is het bestuur van de huurdersvereniging met de corporatie in gesprek. Wat is er tot op heden bereikt? Hierover hebben we te weinig gehoord en hierover kunnen we te weinig teruglezen op de website.
Kern van onze kritiek: de huurdersvereniging is te weinig zichtbaar en daadkrachtig. We willen graag samen met het bestuur kijken wat we aan elkaar kunnen hebben en hoe input verkregen kan worden van bewonerscommissies t.b.v. de onderhandelingen met de corporatie.“ 

Vrijwilligers als excuus of noodzaak
Het bestuur heeft positief gereageerd op onze brief. Met de opmerking dat we ons moeten realiseren dat het bestuur uit vrijwilligers bestaat en dat het ontbreekt aan menskracht om op alle onderwerpen ingelezen te zijn en mee te kunnen praten.
Dan denk ik: wij doen dit toch ook vrijwillig? Organiseer de boel slagvaardiger en weet welke kennis binnen bewonerscommissies aanwezig is en maak daar gebruik van. Wen aan het idee dat de huurdersvereniging niet meer alle kennis zelf hoeft te hebben, maar ook kan leren van haar leden. Zorg dat je een interactieve omgeving creëert waar we snel met elkaar informatie en kennis kunnen delen. Stimuleer een creatieve denktank in plaats van het accent op klachtenafhandeling.
Binnenkort volgt een gesprek hierover met het bestuur van de huurdersvereniging. Ook zitten we binnenkort met dit bestuur en een aantal andere bewonerscommissies met de corporatie om de tafel. Om met elkaar in gesprek te gaan over financiën, regeerakkoord, participatie en strategie.